Полезни връзки

Съюз на архитектите в България
www.bularch.org

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
www.kiip-bg.com

Камара на архитектите в България
www.kab.bg

Съюз на работодателите в България
www.eabg.org/index_bg.html

Българска строителна камара
www.bbcc-bg.org

Международна академия на архитектурата
www.iaa-ngo.org

Българска стопанска камара
www.bia-bg.com

Българска асоциация за изолации в строителството
www.bais-bg.com

Българска търговско-промишлена палата
www.bcci.bg

Занаятчийска Камара Кобленц
www.hwk-koblenz.de